یاران شتاب کنیم!...

یاران!شتاب کنید!قافله ای در راه است؛قافله عشق در سفر تاریخ...و تو،آنکه در سال 61 هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بودی،و اکنون در این دوران جاهلیت ثانی،پای به سیاره زمین نهاده ای،نومید مشو!که تورا نیز عاشورایی است و کربلایی که تشنه ی خون توست و انتظار می کشدتا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از خود هجرت کنی و فراتر از زمان و مکان،خود را به قافله ی عشق برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت برسی!

...اکنون هنگام آن است که در قافله ی امام،صف اصحاب عاشورایی از فرصت طلبان و بادگرایان جدا شود.اینک اصحاب عاشورایی امام عشق...در کوی دوست منزل گرفته اند.این باد نیست که بر آنان می وزد،بلکه آن ها هستند که بر باد می وزند،آنها از اختیار خود گذشته اند تا جز آنچه او می فرماید اراده ای نکنند...آه از آن هنگام که عالم خلقت یکسره بر انتقام خون به نا حق ریخته ی حسین علیه السلام قیام کند و ندا بر آورد کجایند منتقمان خون حسین؟!

ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق،تنها با یقین کامل ممکن است...و نپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند ولا غیر...صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است... اینک به جای آن که با زبان "زیارت عاشورا" بخوانی،در خیل اصحاب آخرالزمانی حسین علیه السلام با دل به "زیارت عاشورا" برو!

ای دل تو چه می کنی؟می مانی یا می روی؟

داد از آن اختیار که تورا از حسین علیه السلام جدا کند...

برگرفته شده از کتاب به سوی ظهور و تخلیص شده ازکتاب فتح خون سیّد مرتضی آوینی-( لینک)

گزارش تخلف
بعدی